Polityka Prywatności Rawa Blues Ireneusz Dudek dla przedstawicieli prasowych

Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie danych osobowych osób w związku z procesem akredytacyjnym na Rawa Blues Festival jest Rawa Blues Ireneusz Dudek, Jaworze, NIP 6341006768.

Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy osobom trzecim żadnych danych osobowych osób podlegających procesowi akredytacji. Nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych osobowych.

Rawa Blues Ireneusz Dudek nie zbiera żadnych danych dotyczących poza te, które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznego procesu akredytacyjnego.

Z uwagi na ciągły, periodyczny charakter Rawa Blues Festival z corocznymi edycjami, dane kontaktowe dziennikarzy pozostają w zasobach organizatora również po zakończeniu bieżącej edycji Rawa Blues Festival na potrzeby komunikacji w kontekście kolejnych edycji.

Każda osoba biorąca udział w procesie akredytacyjnym ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz zmiany decyzji odnośnie udostępnienia danych, włącznie z możliwością ich usunięcia. W celu zgłoszenia takich wniosków prosimy o kontakt email pod adresem [email protected].

Każda osoba chcąca wziąć udział w procesie akredytacyjnym powinna zainicjować proces poprzez wypełnienie zgłoszenia akredytacyjnego w formularzu dostępnym w serwisie RawaBlues.com. Wypełnienie formularza akredytacyjnego w imieniu innej osoby zobowiązuje osobę zgłaszającą do uzyskania zgody osoby zgłaszanej do udostępnienia danych osobowych na potrzeby procesu akredytacyjnego.