Koko Taylor

Koko Taylor zagrała podczas 16. Rawa Blues Festival w 1996 roku.